ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ!

Ο ΑΟ ΘΗΒΑ θα ήθελε να ευχαριστήσει την κάβα ποτών του
Δημήτρη Γεωργίου  για την ευγενική του χορηγία προς τον σύλλογο μας!

Η μαντεψιά σου

Ο δήμιος