ΝΤΡΟΠΗ!

 Η ομάδα της πόλης παίζει το τελευταίο παιχνίδι σήμερα και το στάδιο της πόλης βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση.....Επειδή δεν νιώθουν οι υπεύθυνοι ντροπή νιώθουμε εμείς και κάποιοι "ηλίθιοι" κάθονται και τα μαζεύουν. Για άλλη μια χρονιά αποδείξατε πόσο λίγοι είσαστε! Στην συνέλευση θα πούμε κι άλλα.......
..

Η μαντεψιά σου

Ο δήμιος