ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12/06/2017
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΟ ΘΗΒΑ

Στην Θήβα Σήμερα 12/06/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο της προαναφερόμενης οργάνωσης που εκλέχτηκαν από τις αρχαιρεσίες της 09/06/2017 , έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου Κονδράρου Διαμαντή με μοναδικό θέμα : «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ»

Παρόντες :

1. Κονδράρος Διαμαντης
2. Κοτζιάς Αθανάσιος
3. Πέππας Γεώργιος
4. Βέλλιος Στέργιος
5. Βενιζέλος Κωνσταντίνος

Ο Πλειοψηφών Κονδράρος Διαμαντής κάνει γνωστό στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και τους καλεί να προχωρήσουν στην εκλογή του Προεδρείου με βάση το Καταστατικό .

Έπειτα από μυστική ψηφοφορία αναδείχτηκαν για τα πιο κάτω αξιώματα

1. Πρόεδρος  -  Κονδράρος Διαμαντης
2. Αντιπρόεδρος  -  Κοτζιάς Αθανάσιος
3. Γενικός Γραμματέας  -  Πέππας Γεώργιος
4. Ταμίας  -  Βέλλιος Στέργιος
5. Έφορος  -  Βενιζέλος Κωνσταντίνος


ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Κονδράρος Διαμαντής                                                                                 Πέππας Γεώργιος

Η μαντεψιά σου

Ο δήμιος